Kontant eller finansieret køb?

Kontant køb (ufinansieret):

Pris X.XXX.XXX kr.

Sælgerfinansieret køb:

Pris X.XXX.XXX kr.

10 eller 12 – årigt lån oprettes som gældsbrev med pant i boligen.

Renten vil være på 3,75 til 4,25 % pro anno.

Lånet kan være rente- og fradragsfrit det første år.

Ved salg af boligen skal lånet indfries.

Boligforeningen
Share